Toespraak Jeroom Heyndrickx cicm

Jeroom Heyndrickx cicm

Beste mensen,

Met de recente wijdingen van bisschoppen zonder de toestemming van het Vaticaan in China dreigt een halve eeuw geduldige dialoog en toenadering ongedaan gemaakt te worden. Dat zegt de Belgische Chinakenner pater Jeroom Heyndrickx, hoofd van de Verbieststichting van de Katholieke Universiteit van Leuven, deze week aan ‘Kerk & leven’. “Dat is in vijftig jaar niet meer gebeurd. Een jaar geleden werden nog een tiental bisschoppen gewijd met wederzijds akkoord van Rome en Peking. De dialoog die gedurende een halve eeuw met veel geduld en omzichtigheid werd aangeknoopt en uitgebouwd, is nu afgebroken.”

De spanningen tussen het Vaticaan en de Volksrepubliek China zijn niet nieuw en resulteerden in een ‘ondergrondse’, roomsgetrouwe en een ‘officiële’ regeringsgezinde Kerk. Dankzij de Chinabrief van 2007, waarin Benedictus XVI pleitte voor eenheid en verzoening, kwam een diplomatieke dialoog op gang. Een akkoord over de benoeming van bisschoppen was dichtbij. Jeroom Heyndrickx: „In 2010 werden de onderhandelingen, die mgr. Parolin van het Vaticaanse Staatssecretariaat had begeleid, plotseling afgebroken. De reden werd nooit bekendgemaakt. China bestempelde het Vaticaan ineens als ‘onbetrouwbaar’ en wijdde voor Rome onaanvaardbare kandidaten. Dagenlang werden bisschoppen onder druk gezet om toch toe te geven. Op die druk reageerden vervolgens personen in de Kerk die zich verzetten tegen de dialoog met Peking. De harde lijn in Peking zowel als in Rome heeft nu de overhand.”

Voor pater Heyndrickx was de dialoog tussen het Vaticaan en de Chinese overheid een levenswerk. „Zowel in Peking als in Rome zijn er voorstanders van dialoog, al ziet het er niet naar uit dat die snel hervat zal worden. Chinese katholieken, ook in de ‘officiële’ Kerk, zijn meer pausgezind dan Europese. De huidige situatie brengt hen in verwarring. Als uitgangspunt moeten we terug naar de brief van de paus uit 2007 met een pleidooi voor eenheid en verzoening.”

Terug naar de boekpresentatie