Voorwoord

Door Bob Van Laer, Minister-provinciaal

Ik ben Gerard van Asperen dankbaar om zijn grote nieuwsgierigheid naar het leven van pater Peregrinus Teunissen, een heeroom van zijn schoonmoeder Annie Veuskens-Teunissen. Peregrinus, ofschoon afkomstig uit het Nederlandse Weert, is als minderbroeder van de Belgische provincie missionaris in China geweest.

Wat ooit begonnen is als een zoektocht naar de sporen van zijn heeroom in China in de hoop er een familiegeschiedenis over te schrijven, heeft stilaan de allures en de omvang gekregen van een monografie. Daarmee heeft de schrijver een waardevolle bijdrage geleverd tot het ontsluiten van een stuk missiegeschiedenis van het immense land dat China heet. Een klein stukje van een grote puzzel.

Father Matthew met Margriet en Gerard in zijn museum te Hua-li-ling.

Aan de hand van origineel fotomateriaal van Peregrinus zelf en het boeiende commentaar met foto’s van iemand die herhaalde malen ter plekke is geweest, groeit voor de lezer stilaan een beeld van het echte leven van een missionaris in de provincie Hubei in China: een missiegebied dat in 1891 aan de Belgische minderbroeders werd toegewezen en dat herhaalde malen werd getekend door bloed van missionarissen die men martelaar is gaan noemen.

Een van de meest boeiende passages zijn ongetwijfeld de getuigenissen die Peregrien naar het thuisfront zond en die verschenen in het lokale blad van zijn geboortedorp Weert. Hij heeft o.m. de dramatische toestanden beschreven die hijzelf beleefd heeft met een confrater die in zijn huis werd vermoord. Zelf ontsnapte hij haast miraculeus aan een executie. Dit alles heeft hem later traumatisch getekend en dwong hem uiteindelijk zijn missiegebied te verlaten en naar België terug te keren. Hierbij kun je inderdaad de vraag stellen: wanneer word je martelaar?

Met deze uitgave heeft Gerard van Asperen niet enkel hulde gebracht aan zijn familielid, maar heeft hij tevens een mooie bijdrage geleverd binnen het grote kader van de geschiedenis der Belgische minderbroeders in China, zoals die in 1996 werd geschreven door Carine Dujardin. Bovendien: de combinatie van de verslagen die Peregrinus naar het thuisfront zond, samen met de reizen van Gerard en zijn echtgenote, Margriet Veuskens, naar de plek waar hun heeroom geleefd heeft, maakt dat de geschiedenis van deze Nederlands/Belgische minderbroeder in China plots veel dichterbij komt. Hun reizen leggen de link met het verleden, waardoor het geactualiseerd wordt.

Moge dit boek over het leven van deze China-missionaris onze aandacht gevestigd houden op de blijvende zending van de Heer om aan alle volkeren het goede nieuws te brengen van het evangelie. Ik denk dat pater Peregrinus Teunissen niet beter zou verlangd hebben.